Cuộc sống chỉ là 10% những gì xảy đến với bạn, 90% còn lại là cách bạn đối diện với chúng.

TÍCH CỰC hay TIÊU CỰC - đều do suy nghĩ của b mà ra.😏

Chúc bạn một ngày mới luôn luôn tích cực và tràn đầy năng lượng 😉

image