Học + Học = 0
Làm + Làm = Âm
Học + Làm = Kết quả
P/s: Chúc gđ đầu tuần Hạnh Phúc!!

image