4 tháng trước

Cuối tuần không có việc gì làm viết vài dòng chửi bậy vu vơ chơi, ai đọc thì đọc không đọc thì thôi.
Quả thật cuộc sống này nghĩ mà ngán ngẩm. Người ta chia sẽ mình cơ hội, một dự án mà họ cảm thấy hay và có tiềm năng. Nếu mình hiểu biết và có tư duy thì mình hãy nhìn nhận tìm hiểu và nếu ok thi tham gia đầu tư. Quan tâm chi đến chuyện là họ được gì hoặc bao nhiêu tiền huê hồng chia sẻ. Cái mình nên quan tâm là mình được gì và mất gì khi tham gia vào dự án.
Huê hồng là phần thưởng tri ân mà công ty thưởng cho người đã bỏ ra công sức để dẫn dắt hỗ trợ và giải thích cho bạn hiểu về dự án. Họ cũng không lấy bớt tiền của bạn để trả công.
Có nhiều bạn suy nghi không qua khỏi ngọn cỏ. Chắc có thể nó chia sẻ để kiếm tý tiền huê hồng, hay là bán hàng đa cấp các kiểu.....”mà thực sự các bạn cũng méo có hiểu đa cấp là cái giống gì, ponzi là cái cù loi gì........”
Có tý huê hồng phat sinh ra từ bạn mình cũng không giàu lên được. Nếu trả lại cho các bạn thì các bạn cũng không bớt nghèo.
Nếu bạn là nhà đầu tư thông minh. Bạn phải phải có cái đầu sáng suốt, nhìn nhận vấn đề khôn ngoan và đặc biệt là phải có suy nghĩ trưởng thành.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và an lành.

image