⛳ ( cổ phiếu mạng xã hội )
🏮 ( gói 40$ ) tính ra vnđ = ( 960.000 vnd ) = ( tặng 26.000 cổ phiếu ) + ( tặng 30% Cổ phiếu ) Ưu đãi tất cả gói
🍁 ( gói 100$ ) tính ra vnđ = ( 2.400.000 vnd ) ( tặng 76.000 Cổ phiếu ) + ( tặng 30% cổ phiếu ) ưu đãi tất cả gói
💸 Được nhận lại ( 80 % số tiền đầu tư ) bằng trả về ví ( 0,2% mỗi ngày )
🍑 Chương trình ( Thưởng Doanh số )
- Nếu ( 7ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) thưởng ( 2triệu cổ phiếu )
- Nếu ( 12ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) Thưởng ( 1.5triệu cổ phiếu )
- nếu ( 15ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) Thưởng ( 1triệu cổ phiếu )
🏮 ( 1cổ phiếu giá 2 ngàn ( giá x 3 x 5 )
- ( Giàu không lối thoát )
- ( Hoa hồng 35% )( Từ F1 đến F10 )
🛄 Ae Quan tâm để lại ( sđt Zalo )
⛳ Kết bạn Zalo ( 0967480783 ) Nếu muốn phát triển phải có Đội nhóm ( hỗ trợ Abc )
🚩 link đăng ký tài khoản
https://fnet.me/#/app/register....?phone_number=967480
🏀 ( Nhập ID sđt người giới thiệu số này ) 0967480783

image
image
image

Đầu tư vào INVINIMA với vai trò là cổ đông, nhà đầu tư có những quyền lợi sau:
1. Cổ đông bán cổ phần với giá cao khi IPO ( căn cứ vào định giá 2010 , dự kiến chào sàn thấp nhất 416$/cổ phần; giá hiện tại chỉ 4.50 $ cố phần).
2. Giữ cổ phần để hưởng cổ tức. Toàn bộ dự án chỉ có 2,4 triệu cổ phần, bán ra 600.000 cổ phần. Theo kế hoạch bán hàng:
2020 - 10.000.000 đô la (cổ tức gần đúng sẽ là 2 đô la một cổ phiếu)
2021 - 30.000.000 đô la (cổ tức gần đúng sẽ là 6 đô la một cổ phiếu)
2023 - 150.000.000 đô la (cổ tức gần đúng sẽ là 30 đô la một cổ phiếu)
2025 - 500.000.000 đô la (cổ tức gần đúng sẽ là 100 đô la mỗi cổ phiếu)
3. Là cổ đông dự án, nắm giữ cổ phần dự án sẽ đc mua thuốc của cty với giá ưu đãi. Như hiện tại, cổ đông đã có 100 cổ phần trước 01/02/2020 thì đc mua thuốc với giá chỉ 3000$ cho hộp 30 viên thuốc Fran. Giá bán ra thị trường bên ngoài là 10.000$ cho 1 hộp thuốc Fran.
👉4. Chia sẻ dự án cho người khác, và người khác đăng ký theo link giới thiệu thì dù người ấy ko đầu tư vào cty nhưng sau này người ấy có nhu cầu mua thuốc trực tiếp từ cty thì ta vô tình trở thành người bán hàng cho cty và được trích % hoa hồng tiếp thị bán thuốc.
P/s: Chưa thấy có dự án nào mà nhà đầu tư vừa là cổ đông vừa nhà nhà phân phối sản phẩm và nhận 2 lợi ích một lúc
https://invinima.pro/lk?ref=1999

Личный кабинет

INVINIMA - Личный кабинет
imageimage

📚🌻 Nỗ lực cả đời không bằng ( lựa chọn đúng 1 lần )
🏮 ( gói 21$ ) tính ra vnđ = (505.000 vnd ) tặng = ( 14.000 cổ phiếu ) + tặng ưu đãi 40% CP = ( 19.800 CP )
🍁 ( gói 105$ ) tính ra vnđ = ( 2.490.000 vnd ) được 70.000 CP + tặng 40% ưu đãi 28.000 CP = ( 98.000 CP )
💸 Được nhận lại ( 100% số tiền đầu tư ) bằng trả về ví ( 0,2% mỗi ngày )
Kèo thơm giá rẻ như cho. gia tăng tài sản gấp mấy chục lần chỉ ( 1năm ) chỉ có giai đoạn 1 mới có ưu đãi tặng Trên
🎒 ( Cứ 15 ngày là hết giai đoạn )
🌀Hoa hồng 35% ( từ F1 đến F10 )
🍑 Chương trình ( Thưởng Doanh số )
- Nếu ( 7ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) thưởng ( 2triệu cổ phiếu )
- Nếu ( 12ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) Thưởng ( 1.5triệu cổ phiếu )
- nếu ( 15ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) Thưởng ( 1triệu cổ phiếu )
🍍Ai quan tâm dự án để lại ( sdt Zalo )

💸Kết bạn Zalo ( 0967480783 ) muốn phát triển phải có ( đội nhóm êkip ) hỗ trợ (ABC)

- Link đki tài khoản : ( liên hệ trực tiếp ) với ( người giới thiệu bạn ) biết đến cơ hội trên
⛳ video giới hạn tập đoàn

🌀 link đăng ký tài khoản
https://fnet.me/#/app/register....?phone_number=967480
🏮 ( Lưu ý ) nhập số người giới thiệu vào dòng chữ ( iD sđt ) là số 967480783

image
image
image

📚🌻 Nỗ lực cả đời không bằng ( lựa chọn đúng 1 lần )
🏮 ( gói 21$ ) tính ra vnđ = (505.000 vnd ) tặng = ( 14.000 cổ phiếu ) + tặng ưu đãi 40% CP = ( 19.800 CP )
🍁 ( gói 105$ ) tính ra vnđ = ( 2.490.000 vnd ) được 70.000 CP + tặng 40% ưu đãi 28.000 CP = ( 98.000 CP )
💸 Được nhận lại ( 100% số tiền đầu tư ) bằng trả về ví ( 0,2% mỗi ngày )
Kèo thơm giá rẻ như cho. gia tăng tài sản gấp mấy chục lần chỉ ( 1năm ) chỉ có giai đoạn 1 mới có ưu đãi tặng Trên
🎒 ( Cứ 15 ngày là hết giai đoạn )
🌀Hoa hồng 35% ( từ F1 đến F10 )
🍑 Chương trình ( Thưởng Doanh số )
- Nếu ( 7ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) thưởng ( 2triệu cổ phiếu )
- Nếu ( 12ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) Thưởng ( 1.5triệu cổ phiếu )
- nếu ( 15ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) Thưởng ( 1triệu cổ phiếu )
🍍Ai quan tâm dự án để lại ( sdt Zalo )

💸Kết bạn Zalo ( 0967480783 ) muốn phát triển phải có ( đội nhóm êkip ) hỗ trợ (ABC)

- Link đki tài khoản : ( liên hệ trực tiếp ) với ( người giới thiệu bạn ) biết đến cơ hội trên
⛳ video giới hạn tập đoàn

🌀 link đăng ký tài khoản
https://fnet.me/#/app/register....?phone_number=967480
🏮 ( Lưu ý ) nhập số người giới thiệu vào dòng chữ ( iD sđt ) là số 967480783

image
image
image

📚🌻 Nỗ lực cả đời không bằng ( lựa chọn đúng 1 lần )
🏮 ( gói 21$ ) tính ra vnđ = (505.000 vnd ) tặng = ( 14.000 cổ phiếu ) + tặng ưu đãi 40% CP = ( 19.800 CP )
🍁 ( gói 105$ ) tính ra vnđ = ( 2.490.000 vnd ) được 70.000 CP + tặng 40% ưu đãi 28.000 CP = ( 98.000 CP )
💸 Được nhận lại ( 100% số tiền đầu tư ) bằng trả về ví ( 0,2% mỗi ngày )
Kèo thơm giá rẻ như cho. gia tăng tài sản gấp mấy chục lần chỉ ( 1năm ) chỉ có giai đoạn 1 mới có ưu đãi tặng Trên
🎒 ( Cứ 15 ngày là hết giai đoạn )
🌀Hoa hồng 35% ( từ F1 đến F10 )
🍑 Chương trình ( Thưởng Doanh số )
- Nếu ( 7ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) thưởng ( 2triệu cổ phiếu )
- Nếu ( 12ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) Thưởng ( 1.5triệu cổ phiếu )
- nếu ( 15ngày ) Hệ thống ( đạt 3.000$ ) Thưởng ( 1triệu cổ phiếu )
🍍Ai quan tâm dự án để lại ( sdt Zalo )
💸Kết bạn Zalo ( 0967480783 )
- Link đki tài khoản : ( liên hệ trực tiếp ) với ( người giới thiệu bạn ) biết đến cơ hội này
⛳ video giới hạn tập đoàn

image
image
image